Regulament de acordare a burselor studențești ROK

Regulament de acordare a burselor studențești ROK

 

Art. 1 Bursele studențești ROK reprezintă o modalitate de promovare și susținere a interesului demonstrat și a rezultatelor obținute și viitoare ale studenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în domeniul studiilor coreene.

Art. 2 Bursele studențești ROK sunt acordate de ROK Center for Korean Studies, centrul de cercetare și pentru studenți înființat în cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, finanțat de Academy of Korean Studies prin intermediul Seed Program for Korean Studies, proiect nr. AKS-2018-INC-2230007.

Art. 3 Bursele sunt acordate anual, în urma unei selecții competitive adresate studenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În fiecare an sunt disponibile două astfel de burse, fiecare în cuantum de 800 RON pe lună timp de 10 luni pe an.

Art. 4 Pot candida pentru aceste burse studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care, la data selecției, sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi din ciclul de învăţământ de licenţă în anul II sau anul III de studii sau la forma de învăţământ de zi din ciclul de învățământ de masterat.

Art. 5 Procesul de selecție a bursierilor se desfășoară în două etape: preselecție pe bază de dosar, urmată de selecție finală pe bază de interviu.

  • Preselecția:

Studenții vor depune un dosar de candidatură conform anunțului de selecție pentru acordarea burselor ROK publicat de ROK Center for Korean Studies.

Dosarul de candidatură va conține:

  • situația școlară pe anii de studiu finalizați,
  • CV-ul, însoțit de documente care atestă activitățile și rezultatele obținute,
  • scrisoare de intenție.

Punctajul pentru dosar se calculează după următoarele criterii:

  • media anilor de studiu 30%
  • activități extracurriculare 30%
  • cunoașterea limbilor străine: limba engleză nivel minim B2 30%, limba coreeană 10%.

Rezultatul preselecției va fi comunicat candidaților.

5.2. Selecția:

Candidații preselectați vor susține un interviu în limba engleză în fața comisiei de selecție. Interviul urmărește verificarea abilităților și a motivației candidaților și se notează cu puncte de la 1 la 10. Punctajul final se stabilește pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecție.

Rezultatul selecției va fi comunicat candidaților și va fi publicat.

Art. 6 Comisia de selecție pentru acordarea burselor ROK este formată din trei membri, incluzând directorul de proiect și doi cercetători din cadrul ROK Center for Korean Studies.

Art. 7  Prin participarea la procesul de selecție pentru acordarea burselor ROK, candidații își exprimă acordul să:

  • participe la activitățile centrului și să contribuie la organizarea și desfășurarea acestora, astfel cum se va conveni de comun acord;
  • fie prezenți la centru cel puțin 10 ore/săptămână;
  • aibă în vedere elaborarea lucrării de licență sau disertație în domeniul studiilor coreene, pe o temă în concordanță cu interesele de cercetare ale centrului, sub rezerva aprobării acesteia de către îndrumător și facultate.

Art. 8 Candidații selectați se obligă să îndeplinească indicatorii de performanță ai bursierului, astfel cum sunt detaliați în contractul de bursă.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.